วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วารสาร/จดหมายข่าว/วารสารข่าว/จดหมายประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

กิจกรรม "รอบรั้วม่วง-เหลือง"

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ประกาศ/คำสั่งของโรงเรียน

รวมประกาศโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา/คำสั่งโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

โล่/เกียรติบัตร/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิใจของเราชาว ค.ต.ว.

บทเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

บทเรียนออนไลน์ของนักเรียน ชั้น ม.1-6 นักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มดูแลเป็นพิเศษ

Scroll to Top